Neidio i'r prif gynnwy

Ydych chi’n gweithio ym maes caffael ac am gael eich cydnabod am arfer da ar brosiect diweddar?

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Rhagfyr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Cynhelir Gwobrau Rhagoriaeth Caffael Cyhoeddus GO Cymru yng ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd ar noson Procurex Cymru, 18 Mawrth 2020.

Gall pob sefydliad sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector ymgeisio am ddim, ac mae'r gwobrau'n dathlu rhagoriaeth ac arloesedd ym mhob agwedd ar gaffael cyhoeddus.

 deuddeg categori i ddewis o’u plith, dyma gyfle unigryw i godi proffil eich sefydliad, a dangos pam fod eich tîm caffael yn un o'r goreuon yng Nghymru.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau bellach wedi'i ymestyn i 5pm ar 31 Ionawr 2020, felly peidiwch ag oedi cyn cyflwyno eich cais.

Rhannu’r dudalen hon