Uzo Iwobi OBE

Mae Uzo yn gyfreithwraig gymwysedig sydd wedi ei galw i'r Bar yn Nigeria. Yn 2004, fe sefydlodd hi'r Ganolfan Gymunedol Affricanaidd cyntaf yng Nghymru a hi yw Cadeirydd y ganolfan honno.

Derbyniodd Uzo Gwobr Fenyw'r Flwyddyn Bae Abertawe (Cyrhaeddiad Cymunedol), Gwobr Cydnabod Llwyddiant am ei chyfraniadau i gydraddoldeb hiliol yn 2010 a hefyd Gwobr Cyflawniad Bywyd am ei chyfraniadau gwirfoddol i gymunedau'r DU gan Sefydliad Cenedlaethol Cymunedau Nigeria.

Uzo oedd Comisiynydd y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol nes iddo uno gyda Chomisiwn Hawliau Dynol a Chydraddoldeb yn Hydref 2007.

Derbyniodd Wobr Gymdeithas Black History am Fenyw Du Eithriadol yn 2015.

Mae hi hefyd yn Brif Weithredwr Cyngor Hil Cymru sy'n gorff strategol sy'n hybu cydraddoldeb hiliol, integreiddio a chyfiawnder hiliol yng Nghymru.