Sian Rogers

Mae Sian Rogers yn Gyfarwyddwr Gogledd a Chanolbarth Cymru, Urdd Gobaith Cymru ers 2010. Mae Sian yn  gyfrifol am gyfeiriad strategol yr Urdd ar draws 8 Sir yng Nghymru yn ogystal â gwerthuso effaith y gwaith ar bobl ifanc ac ar y Gymraeg. Mae Sian yn hwyluso ac yn sicrhau cyfleoedd i bobl ifanc i fynegi eu llais, dathlu eu cyfraniad o fewn eu cymuned a'u hannog i wirfoddoli ac i ehangu eu sgiliau. Trwy ei gwaith gyda Urdd Gobaith Cymru, mae'n fraint i Sian allu sicrhau taw budd pobl ifanc sydd wrth wraidd penderfyniadau'r dyfodol.

Mae gan Sian brofiad eang o reoli a datblygu prosiectau cymunedol. Bu Sian yn  Brif Swyddog Menter Iaith Sir Ddinbych, Tiwtor Cymraeg i Oedolion Popeth Cymraeg ac hefyd Swyddog Datblygu Gogledd Cymru i Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn dilyn gwneud cwrs BA Cymraeg a Hanes Cymru ac MA mewn Astudiaethau Gwerin ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Sian yn byw yn Ninbych.