Richard Parks

Mae Richard Parks yn athletwr mewn amgylcheddau eithafol ac yn un o oreuon y  byd yn y maes. Mae wedi ennill gwobrau fel awdur ac mae'n aelod o fwrdd Chwaraeon Cymru. Mae ei deithiau a’i brosiectau arloesol yn gwthio ffiniau o ran yr hyn y gall y corff dynol ei gyflawni ac maent, ar yr un pryd yn ychwanegu gwerth at ein byd – drwy wyddoniaeth neu addysg neu drwy amcanion elusennol.

Mae Richard yn un o'r arweinwyr mwyaf addawol sydd gan Brydain yn y Rhaglen Arweinwyr Ifanc, sef rhaglen newydd a sefydlwyd ar y cyd gan Ffrainc a Phrydain. Ar hyn o bryd, mae'n hoelio'i sylw ar drosi'r hyn y mae wedi'i ddysgu am arweinyddiaeth yn rhaglenni addysgol ar gyfer sefydliadau ac uwch swyddogion ym maes busnes.

Llwyddodd y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru, sydd bellach yn athletwr amgylcheddau eithafol, i greu hanes yn 2011. Ef oedd y cyntaf erioed i ddringo’r mynydd uchaf ar bob un o 7 cyfandir y byd a sefyll ar y 3 phegwn (Pegwn y Gogledd, Pegwn y De a chopa Everest) mewn llai na 7 mis. Cafodd Her 737 ei chydnabod gan Recordiau Byd Guinness.

Yn 2014, cyflawnodd gamp arall – Richard oedd y Prydeiniwr cyflymaf erioed i sgïo ar ei ben ei hun, heb gefnogaeth na chymorth, o arfordir Antarctica i Begwn y De, sy’n bellter o 1240km, gan dynnu 9 diwrnod oddi ar y record Brydeinig flaenorol. Ef yw’r Cymro cyntaf i gwblhau’r gamp eiconig hon.

Yn 2016, lansiodd Richard Gynllun Everest ‒ taith ymchwil Brydeinig lle bu pobl yn cydweithio i ddangos effeithiau uchder eithafol ar y corff a’r meddwl. Cafodd y daith ei ffilmio’n llwyddiannus ar gyfer BBC2. Gan weithredu yn ei rôl fel Cennad Blwyddyn Antur Cymru a chan weithio gyda One Tribe Productions, aeth Richard ati hefyd i ffilmio cyfres antur 3 rhan, gan ddangos yr adnoddau naturiol godidog sydd gennym yng Nghymru.