Dr Phil George - CadeiryddPhil George oedd sefydlwr a Chyfarwyddwr Creadigol Green Bay Media, y cwmni cynhyrchu teledu sy’n arbenigo mewn prosiectau rhaglenni dogfen safon uchel ar gyfer darlledwyr yng Nghymru, rhwydweithiau’r DU a’n Rhyngwladol o 2001 tan Mawrth 2016. Enillodd y cwmni sawl gwobr BAFTA ac yng Ngŵyl Ffilm a Theledu Celtaidd.

Cyn hynny, roedd Phil yn Bennaeth Rhaglenni Celfyddydau a Cherdd ac yn BBC Cymru a hefyd roedd yn gynhyrchydd gweithredol clodfawr ar sawl cyfres. Fe olygodd a chynhyrchodd mwy na 40 rhaglenni dogfen ar y celfyddydau ar gyfer cyfresi The Slate a Statements.

Yn 2007, apwyntiwyd Phil fel Cadeirydd Sefydlu Theatr Genedlaethol Cymru sydd wedi gwneud gwaith eithriadol mewn lleoliadau a chymunedau ar draws Cymru a’r byd. Mae cynyrchiadau arloesol ThGC yn cynnwys The Passion, digwyddiad 72 awr ym Mhort Talbot gyda Michael Sheen.

Mae’n fab balch o’r Rhondda ble cafodd ei addysg cyn astudio ym Mhrifysgol Eglwys Crist Rhydychen. Mae ganddo ddoethuriaeth anrhydeddus o Brifysgol De Cymru ac yn 2011 derbyniodd y wobr Ysbrydoli Cymru. Mae Phil hefyd wedi ei wneud yn gymrawd anrhydeddus i Brifysgol Caerdydd eleni.