Skip to main content

Enwebiad ar gyfer gwobr Chwaraeon

Yn ddim ond 19 mlwydd oed, daeth Menna Fitzpatrick y paralympian Prydeinig mwyaf llwyddiannus ym maes chwaraeon y gaeaf yn hanes Gemau Paralympaidd y Gaeaf 2018 yn Ne Korea.

Mae nam ar olwg Menna gan mai dim ond 5% y mae'n gallu ei weld a gyda'i harweinydd Jennifer Kehoe, enillodd wobr efydd yn y super-G, dwy wobr arian yn y slalom cyfun a mawr a slalom aur yn niwrnod olaf y Gemau Paralympaidd yn Pyeongchang.  

Cariodd y faner dris Dîm Prydain yn seremoni gau y gemau Paralympaidd.

Menna oedd y person ieuengaf ar restr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines yn ddiweddar, gan dderbyn MBE am ei gwasanaeth i'r chwaraeon.

Mae Menna yn llysgennad gwych dros y chwaraeon, ac mae'n cefnogi digwyddiadau lleol a chenedlaethol gan helpu i gael mwy o bobl anabl yn rhan o'r gamp.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon