Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Julian DavenneDechreuodd Julian wirfoddoli ym maes gwaith ieuenctid cymunedol yn 1995, ac ers hynny mae naill ai’n gyfrifol am sefydlu neu wedi gweithio ar ran bron i bob clwb i blant a phobl ifanc anabl yn Nhorfaen.

Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Rheolwr Gwasanaeth Chwarae gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.  Mae’n darparu gwasanaethau sy’n medru newid bywydau plant a phobl ifanc drwy gynlluniau chwarae, celf a chrefft a gweithgareddau corfforol, ac mae hefyd yn annog pobl eraill i ddarparu gwasanaethau o’r fath. O ganlyniad, mae’n gwella bywydau miloedd o blant a phobl ifanc bob blwyddyn, yn ogystal â bywydau eu rhieni, gofalwyr, teuluoedd a’r cymunedau ehangach.

Mae Julian wedi bod yn wirfoddolwr cymunedol ers nifer o flynyddoedd. Hefyd mae’n annog ac yn helpu pobl eraill i wirfoddoli. Mae Julian yn ddyslecsig, ac mae’n darparu Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Dyslecsia ar gyfer staff Cyngor Torfaen.