Dr Idris Price

Mae Idris yn un o Gyfarwyddwyr ESTnet (Rhwydwaith Technolegau Electroneg a Meddalwedd Cymru). Ef sy’n gyfrifol am y Gogledd ac am arwain y gwaith sy’n gysylltiedig â Gŵyl Arloesedd Cymru.

Mae Idris yn gyn Reolwr Gyfarwyddwr ar gwmni yn y Gogledd sy’n dylunio a gweithgynhyrchu deunyddiau electronig,  ac mae ganddo radd mewn Electroneg Biofeddygol.

Yn ogystal â hyrwyddo a chynrychioli buddiannau cwmnïau a BBaChau yn y Gogledd drwy ei waith gydag ESTnet, roedd Idris, tan yn ddiweddar, yn Gynghorydd ar Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth ar gyfer Cymru a De-orllewin Lloegr ar ran Innovate UK. Mae hefyd yn cynghori busnesau yng Nghymru sydd â photensial mawr i dyfu.

Mae ganddo brofiad helaeth yn y sector technoleg, gan gynnwys allforio, ac mae ar Fwrdd Cyfarwyddwyr sefydliadau eraill. Mae Idris yn rhugl ei Gymraeg.