Skip to main content

19 Mawrth 2018 - y Senedd, Caerdydd.

Dewrder

DC Jessica Hanley
DC Jessica Hanley
Heddlu Dyfed Powys
Jo Morris
Jo Morris
Port Talbot
Joel Snarr and Daniel Nicholson
Joel Snarr a Daniel Nicholson
Caerdydd a’r Fenni

Busnes

Adrian Emmett
Adrian Emmett
Perchennog tafarndai
Moneypenny
Moneypenny
Darparwr cysylltiadau allanol
Penderyn
Penderyn
Cynyrchydd chwisgi o Gymru
Tŷ Mawr Lime
Tŷ-Mawr Lime
Gwneuthurwr deuynddiau adeiladu

Ysbryd y gymuned

Community Furniture Aid
Community Furniture Aid
Elusen sy’n darparu celfi I rai sydd wedi bod yn ddigartref
Dr Howell Edwards
Dr Howell Edwards
Un o sefydlwyr Valleys Kids
Wasem Said
Wasem Said
Sefydlydd clwb bocsio i bobl ifanc

Diwylliant

Academi Ffilm Blaenau Gwent
Academi Ffilm Blaenau Gwent
Academi ffilm a hyfforddi ar gyfer pobl ifanc
Ifor ap Glyn
Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru a darlledwr
Russell T Davies
Russell T Davies
Awdur sgriptiau a chynhyrchydd

Y Wobr dyngarol

Emma Lewis
Emma Lewis
Sefydlydd, The Roots Foundation Wales
Rachel Williams
Rachel Williams
Ymgyrchydd yn erbyn trais yn y cartref
Robin Jenkins
Robin Jenkins
Sefydlydd elusen Atlantic Pacific

Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Aber Instruments
Aber Instruments
Offer biotechnoleg
Yr Athro David Worsley
Yr Athro David Worsley
Prifysgol Abertawe

Chwaraeon

Alun Wyn Jones
Alun Wyn Jones
Capten tîm rygbi Cymru
SportCheer Wales
SportCheer Wales
Dawnswyr pom-pom
Tîm Rhoi Organau Cymru
Tîm Rhoi Organau Cymru
Athletwyr sydd wedi rhoi a derbyn organau

Person Ifanc

Alexander Anderson
Alexander Anderson
Gwirfoddolwr ifanc
Michael Bryan
Michael Bryan
Gwirfoddolwr ifanc
Tyler Ford
Tyler Ford
Pencampwr cic-focsio’r Byd

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon