Cairn Newton-Evans

Pan oedd Cairn, o Rydaman, yn 17eg oed, dioddefodd drosedd casineb homoffobig. Yn hytrach na chanolbwyntio ar ochr negyddol pethau, penderyfnodd Cairn ymuno â’r Heddlu i atal y math yma o ymosodiad rhag digwydd i eraill.

Pan yn 18 oed, ymunodd a’r Heddlu Gwirfoddol, gwirfoddolwyr sydd â’r un pwerau a gwisg â’r heddlu arferol. Mae hefyd wedi gwasanaethu fel Rhingyll Gwirfoddol ac Arolygydd Gwirfoddol, ac yn fwy diweddar cafodd ei ddyrchafu’n Brif Swyddog Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys, y safle uchaf posib o fewn yr Heddlu Gwirfoddol, ac yn 26ain oed, y prif swyddog ieuengaf ym Mhrydain.

Mae Cairn yn eirolwr brwdfrydig iawn dros hawliau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol. Mae wedi ei hyfforddi fel swyddog cynorthwyol troseddau casineb ac yn ddirprwy arweinydd Rhwydwaith Staff Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol, ac mae hefyd wedi sefydlu prosiect cymdeithasol a chynorthwyol ar gyfer pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yn Sir Gaerfyrddin i gefnogi a rhoi cyngor i bobl.

Nid ei swydd fel prif swyddog gwirfoddol yw ei unig gyfrifoldeb. Ym mis Medi 2015 aeth yn ôl i fyd addysg ac mae ar fin dechrau ar ei drydedd blwyddyn yn y brifysgol yn astudio BA yn y Gyfraith a Gwasanaeth Cyhoeddus. Mae Cairn hefyd yn gwirfoddoli i Gadetiaid yr RAF a Chadetiaid yr Heddlu gyda’r nos yn ystod yr wythnos.

Yn 2017, enillodd Cairn Wobr Dewi Sant am Ddinasyddiaeth.