Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae Tim Adran Cynhwysiant Joseff Sant yn gweithredu fel pont i ddyfodol mwy llwyddiannus i’r disgyblion. Mae’r tim talentog a brwd yn cydweithio i sicrhau bod gan bob disgybl hyrwyddwr, gan feithrin perthynas bositif a phob un ohonynt i reoli eu hymddygiad ac i ddiwallu eu hanghenion unigol. Boed eu hanghenion yn rhwystrau iaith, anghenion neu alluoedd dysgu ychwanegol, mae’r tim wrth law i weithredu fel mentoriaid.

Mae’r tim yn ymdrechu i greu cyfleoedd i roi ymdeimlad o berthyn i ddisgyblion, eu teuluoedd a newydd-ddyfodiaid i’r ardal cyn iddynt gychwyn ar bennod newydd yn eu haddysg yn Ysgol Joseff San.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon