Skip to main content

Mae Ysgol Uwchradd Pen y Dre yn ganolog i’r gymuned. Mae’r Uwch Dîm Arwain a’r staff, ynghyd â’r corff llywodraethol, yn darparu arweiniad cryf ac yn cydnabod y cyfrifoldeb sydd ganddynt y tu hwnt i gatiau’r ysgol.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon