Skip to main content

Drwy gysylltiadau sydd wedi’u hen  sefydlu , mae Ysgol Gynradd Hafod wedi creu awyrgylch croesawgar a pharchus i ddisgyblion a rhieni. Mae’r timau cymorth disgyblion a theuluoedd wedi galluogi’r ysgol i ymgysylltu’n eithriadol o dda â’r rhieni.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon