Skip to main content

Mae Ysgol Golwg y Cwm yn chwarae rhan ganolog yn y gymuned leol, ar ôl meithrin cysylltiadau cryf â hi ers agor yr ysgol yn 2012, gan arwain at effaith uniongyrchol ar gyraeddiadau'r disgyblion a chodi dyheadau rhieni a’r gymuned ehangach.
 

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon