Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Mae Sandra yn meithrin cydberthnasau gwych â staff, dysgwyr, rhieni a theuluoedd yn Ysgol Maesglas.