Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Pan benodwyd Lindsey yn rheolwr busnes, roedd diffyg cyllidebol sylweddol ac roedd canlyniadau’r disgyblion yn wael. Cafodd effaith allweddol ar yr ysgol oherwydd ei bod yn rhagori ym mhopeth a wna gan ddangos consýrn am les staff a disgyblion bob amser.