Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Mae Joy wedi gweithio’n ddiflino i wella lles disgyblion yn Ysgol Gynradd Millbrook. Mae ei natur addfwyn yn helpu i dawelu’r plant. Mae’r Clwb Garddio i Deuluoedd wedi helpu llawer o deuluoedd ac mae wedi llwyddo i weddnewid lefelau presenoldeb disgyblion ers iddi ddechrau gweithio gyda nhw.