Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae Gareth yn athro caredig, hael ac ysbrydoledig sydd bob amser ag amser i ddisgyblion a staff. Dylanwadau ar addysg pobl ifanc mewn modd trawsnewidiol p'un ai ar lefel ysgol, leol, ranbarthol neu genedlaethol, ac mae bob amser yn chwilio am syniadau newydd i ysgogi diddordeb disgyblion ac ysbrydoli pob gallu i lwyddo. Mae Gareth yn gweld ei hun fel addysgwr yn gyntaf ac yna fel athro ac mae bob amser yn mynd y tu hwnt i'w ddisgyblion, waeth beth yw eu gallu.