Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae Chris yn ymroddedig ac ysgogol iawn, ac mae ei etheg gwaith rhagorol wedi cael dylanwad uniongyrchol ar ganlyniadau disgyblion. Mae'n arweinydd drwy esiampl ar gyfer addysgu o safon sy’n gyson uchel ac mae'n chwilio am gyfleoedd i ddatblygu dyheadau pawb y mae'n eu dysgu. Mae'n sicrhau bod lles disgyblion yn flaenoriaeth, fel eu bod yn teimlo'n hapus yn yr ysgol ac yn gallu cymryd rhan yn effeithiol yn eu dysgu eu hunain. Galluogir ei arddull tîm cryf cefnogol llwyddiant i staff a disgyblion ac ennyn ymdeimlad o hyder a gwerth ynddynt, gan greu arweinwyr addysg yng Nghymru ar gyfer y dyfodol.