Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae ymroddiad ac ymrwymiad Robert i’r proff esiwn addysgu yn neilltuol. Mae’n mynd o’i ff ordd i wneud dysgu’n hygyrch i bob plentyn yn ei ofal ac mae ganddo ffydd yng ngallu pob un o’i ddisgyblion. Mae Robert yn malio am lesiant ei ddisgyblion, ac nid am eu graddau’n unig. 

Mae ei synnwyr digrifwch a’i natur hoff us yn golygu ei fod yn boblogaidd ac yn uchel ei barch ymhlith disgyblion, rhieni a chydweithwyr. Cafodd ei ddisgrifi o gan un disgybl fel yr athro mwyaf brwdfrydig y cafodd y fraint o gwrdd ag ef erioed. 

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon