Teilyngwr

Mae Jack yn ddyn ifanc brwdfrydig a chyfeillgar sydd eisiau gwneud gwahaniaeth i ddisgyblion yr ysgol. Mae’n ysbrydoli disgyblion i ddarganfod, i fwynhau a dysgu llawer o ddisgyblaethau celfyddydol, o ganu a dawnsio i ddrama a phaentio. 

Mae ei allu i symbylu ei hun ynghyd â’i wybodaeth dechnegol a manwl am ei greff tau’n golygu ei fod yn helpu disgyblion mewn amrywiaeth o ffyrdd cyffrous. 

Mae pawb yn parchu creadigrwydd Jack ac yn mwynhau gweithio ag ef. Mae’n weithiwr cymorth cyff rous, ysbrydoledig, tosturiol a meddylgar sy’n defnyddio’i amser ei hun i greu ac i wneud adnoddau i wella profi ad y disgyblion.