Neidio i'r prif gynnwy

Enillydd

Perthynas Gruff â’i ddisgyblion yw coron llwyddiant Gruff yn yr ystafell ddosbarth, gan roi’r disgyblion yn gyntaf ym mhopeth a wna. 

Ers iddo gyrraedd Ysgol Tryfan, mae Gruff wedi cyfl wyno cyfl eoedd chwaraeon newydd a chyff rous sy’n galluogi pob disgybl i gymryd rhan mewn elfen o chwaraeon maent yn ei mwynhau. Mae Gruff yn ymroi’n llwyr i’r ysgol a’r dysgwyr, a bydd yn aml yn treulio amser i ymgysylltu â’r disgyblion y tu allan i amser ysgol. 

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon