Teilyngwr

Mae Fiona yn gymeriad cynnes, pwyllog sy’n dangos parch tuag at eraill, ac sy’n cael ei disgrifi o gan bawb fel ‘eiriolydd y plant’. Mae’n barod i wrando bob amser ac mae’n ymdrechu i wella bywyd pob disgybl yn yr ysgol. 

Mae Fiona wedi gweithio’n ddifl ino i ddatblygu Datganiadau o’r hyn sy’n Bwysig Iechyd a Lles yn y Maes Dysgu a Phrofi ad hwn. 

Mae Fiona yn ystyried llais y disgyblion ac mae’n gweithio’n galed i wneud yn siwr bod eu barn yn cael ei gwerthfawrogi, a bod eu bywydau yn yr ysgol yn gwella; mae’n gwneud i bob disgybl deimlo eu bod eisiau gwneud eu gorau.