Skip to main content

Teilyngwr

Mae angerdd Cheryl tuag at y Gymraeg wedi cael eff aith ar gymaint o’r plant yn Ysgol Tryfan ac mae hynny’n cael ei adlewyrchu yn y niferoedd rhyfeddol o uchel sy’n dewis astudio’r pwnc ar lefel UG a Safon Uwch ac yn y canlyniadau da maent yn eu cyfl awni. 

Y tu allan i’r ystafell ddosbarth, mae Cheryl yn rhoi llawer o gefnogaeth ar lefel academaidd a phersonol i’r disgyblion ac i’r staff ac mae llawer wedi ei disgrifi o fel ‘cymeriad mamol sy’n meddwl amdanom fel pobl.’

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon