Skip to main content

Enillydd

Mae ymrwymiad Allison i wella cyfl eoedd addysgol y plant ac i ddwyn cymuned yr ysgol gyfan ynghyd yn eithriadol ac mae wedi cael eff aith barhaol a phellgyrhaeddol ar gymuned gyfan yr ysgol. 

Mae Allison yn arwain drwy esiampl ac yn annog ymagwedd tîm ymhlith y staff yn yr ysgol ond nid oes arni ofn gofyn am help a chymorth os bydd angen. Mae hi’n ymarferydd myfyriol sy’n gwbl ymroddedig i ddatblygiadau’r cwricwlwm newydd yng Nghymru. 

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon