Athro Newydd Eithriadol

Cefnogi Athrawon a Dysgwyr

Y defnydd gorau o Ddysgu Digidol

Rheolwr Busnes Ysgol/Bwrsar

Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli

Athro’r Flwyddyn

Hybu Cydweithio i Wella Cyfleoedd Dysgu

Hyrwyddo Lles Disgyblion, Cynhwysiant a Pherthynas â’r Gymuned

Pennaeth y Flwyddyn