Mae enwebiadau ar gyfer 2020 wedi cau.

Diolch am gymryd amser allan i enwebu, caiff y terfynwyr eu datgan yn Ebrill 2020.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, ebostiwch gwobrauaddysgu@llyw.cymru.