Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Enwebwch nawr am wobrau 2020.

Gallwch enwebu gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein isod. Mae’r ffurflen yn esbonio sut i lenwi’r manylion ac mae modd ichi arbed y ffurflen a dod nôl ati os ydych chi eisiau.

Os byddai well gennych gwblhau’r ffurflen enwebu all-lein, anfonwch e-bost at gwobrauaddysgu@llyw.cymru gyda’ch manylion cyswllt a’r categori perthnasol ar gyfer yr enwebai.

Cewch ragor o wybodaeth am Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru a’r broses enwebu yn yr adran Am y gwobrau.

Mae'r cyfnod enwebu yn cau ar 22 Tachwedd 2019 am hanner nos.