Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru
Gwobrau 2019 Neuadd Soughton, Sir y Fflint - 19 Mai 2019
2018 enillydd Gwobrau 2018 Castell Hensol, Bro Morgannwg - 13 Mai 2018
2017 winners Gwobrau 2017 Neuadd y Ddinas, Caerdydd - 7 Mai 2017