Skip to main content

Teilyngwr

Mae Carol wedi cael ei disgrifio gan rieni fel ‘esiampl gwych sy’n troi pob carreg’. Mae wedi datblygu diwylliant lle mae disgyblion yn deall eu gallu eu hunain a’u potensial i gyflawni. Mae hyn wedi creu amgylchedd dysgu diogel i ddisgyblion, yn yr ysgol ac yn y cartref, lle mae camgymeriadau’n rhan o’r broses ddysgu.

Mae Carol yn athrawes ymroddgar a rhagorol gyda safonau eithriadol o uchel sy’n rhoi o’i hamser i sicrhau ei bod yn darparu’r addysg gorau posibl i’r disgyblion yn ei gofal, yn yr ysgol ac ar draws y consortiwm, o fewn a’r tu allan i’r diwrnod ysgol. canlyniadau uchel mewn arholiadau.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon