Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Mae Bethan wedi bod yn aelod ymroddedig o staff Ysgol Olchfa ers 27 mlynedd. Ar ôl dechrau’i gyrfa mewn ysgol gynradd leol, ni fu’n fawr o dro cyn iddi gael ei dyrchafu yn Ysgol Olchfa ar ôl dangos ei hymroddiad, ei gallu i arloesi a’i huniondeb