Neidio i'r prif gynnwy

Teilyngwr

Mae Adam yn ymarferydd myfyriol ac yn unigolyn proffesiynol ymroddedig sy’n gweithio’n hynod o galed er lles ei ddisgyblion. Ers ymuno â’r ysgol, mae wedi arwain y ffordd o ran cynyddu’r defnydd a wneir o dechnoleg ddigidol ac mae wedi cyflwyno strategaethau llythrennedd a rhifedd sydd wedi’u cynllunio’n dda ar draws yr adran addysg gorfforol.