Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Mae enillwyr 2019 wedi eu cyhoeddi

The award trophy
Manylion y gwobrau
Popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwobrau.
Enillwyr a theilyngwyr
Mae enillwyr 2019 wedi eu cyhoeddi
Enwebwch
Mae enwebiadau ar gyfer 2019 bellach wedi cau

Manylion y gwobrau

Bydd Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru'n anrhydeddu cyraeddiadau athrawon ym mhob cwr o’r wlad sy’n hyrwyddo llwyddiant ym myd addysg ac sy’n dangos ymroddiad ac ymrwymiad o’r radd flaenaf wrth wneud hynny.

Darllenwch ragor

Mae’n braf cael cydnabyddiaeth am y gwaith caled hefo cymaint o athrawon eraill dros Gymru. Mae pawb yn gweithio tuag at yr un nod; i wella addysg i blant.”  Gruff Arfon, Ysgol Tryfan. Enillydd, Athro Newydd Eithriadol

 

Llinell amser Gwobrau 2019

Timeline