Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Mae enwebiadau ar gyfer 2019 wedi cau

The award trophy
Manylion y gwobrau
Popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwobrau.
Image of a previous winner
Enillwyr a theilyngwyr
Cyfle i weld enillwyr a theilyngwyr blaenorol Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru.
image of a previous nominee
Enwebwch
Ydych chi'n adnabod athro sy'n ysbrydoli? Enwebwch nhw am wobr heddiw.

Manylion y gwobrau

Bydd Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru'n anrhydeddu cyraeddiadau athrawon ym mhob cwr o’r wlad sy’n hyrwyddo llwyddiant ym myd addysg ac sy’n dangos ymroddiad ac ymrwymiad o’r radd flaenaf wrth wneud hynny.

Darllenwch ragor

“Ges i gymaint o sioc. Mae’n deimlad hyfryd. Mae’n gwneud popeth ry’ch chi’n gwneud yn werth chweil...mae’r plant wirioneddol wrth galon beth dwi’n gwneud. Lorraine Dalton, Ysgol Esgob Morgan. Enillydd, Athro’r Flwyddyn

 

Llinell amser Gwobrau 2019

timeline