Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Gwobrau 2020 – ydych chi'n adnabod athro sydd wedi gwneud rhywbeth anhygoel?

The award trophy
Manylion y gwobrau
Popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwobrau.
Enillwyr a terfynwyr
Gwelwch enillwyr a terfynwyr blaenorol Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru
Enwebwch
Ydych chi'n adnabod athro ysbrydoledig? Enwebwch nhw am wobr heddiw.

Manylion y gwobrau

Bydd Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru'n anrhydeddu cyraeddiadau athrawon ym mhob cwr o’r wlad sy’n hyrwyddo llwyddiant ym myd addysg ac sy’n dangos ymroddiad ac ymrwymiad o’r radd flaenaf wrth wneud hynny.

Darllenwch ragor

Mae’n braf cael cydnabyddiaeth am y gwaith caled hefo cymaint o athrawon eraill dros Gymru. Mae pawb yn gweithio tuag at yr un nod; i wella addysg i blant.”  Gruff Arfon, Ysgol Tryfan. Enillydd, Athro Newydd Eithriadol

 

Llinell amser Gwobrau 2020

Timeline