Skip to main content

Roedd Betsi Cadwaladr yn Nyrs yn Rhyfel y Crimea a bob blwyddyn mae Prif Swyddog Nyrsio Cymru yn gwobrwyo'r Ysgoloriaeth yn ei henw.

Mae Gwobr Ysgoloriaeth Sylfaen Betsi Cadwaladr yn agored i:

  • nyrsys cofrestredig
  • bydwragedd cofrestredig
  • nyrsys cymunedol iechyd y cyhoedd arbenigol cofrestredig

sy'n gweithio mewn ymarfer, addysg neu reoli gofal iechyd yng Nghymru.

Mae'r wobr yn cydnabod llwyddiant nyrsys, nyrsys cymunedol iechyd y cyhoedd arbenigol a bydwragedd sydd wedi rhagori yn eu maes ymarfer.

Bydd y buddugwyr yn cael y gwobrau ariannol a ganlyn:

Gwobr gyntaf: £1,500

Ail a thrydydd safle: £250

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 21 Chwefror 2020.

Sut i ymgeisio am Wobr Ysgoloriaeth Sylfaen Betsi Cadwaladr.

Rhannu’r dudalen hon