Neidio i'r prif gynnwy

Bydd Llywodraeth Cymru’n ariannu nifer penodol o leoedd ar gyfer unigolion o bob rhan o sector cyhoeddus Cymru i ennill cymhwyster Lefel Uwch-Ymarfer CIPS o fis Rhagfyr 2022.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mai 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Caiff lleoedd eu cynnig yn y lle cyntaf i fyfyrwyr sy’n symud i fyny o raglen ymarferwyr 2021/2022, gyda’r lleoedd eraill yn cael eu cynnig fel sy’n briodol.

Y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (Chartered Institute of Procurement and Supply - CIPS) fydd yn cynnal y cwrs hwn, a hynny ar-lein.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth eu bod eisoes wedi cwblhau Diploma/L4 CIPS neu wedi pasio asesiad cymhwysedd CIPS wrth ymgeisio.

Bydd y cwrs i ennill y cymhwyster yn cael ei gynnal ar ffurf cwrs carlam dros gyfnod o ryw 15 mis. Bydd yn cael ei ddarparu ar-lein a defnyddir Zoom yn lle darlithoedd wyneb yn wyneb. Asesir myfyrwyr ar sail aseiniadau a phrosiect 10,000 o eiriau y bydd angen ei gyflwyno cyn diwedd y cwrs. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd myfyrwyr yn gallu ymgeisio am statws MCIPS o ddangos bod ganddynt y nifer gofynnol o flynyddoedd o brofiad yn y maes caffael.

Mae gwobr gorfforaethol CIPS yn rhan o raglen capasiti a gallu Llywodraeth Cymru. Ei nod yw cynnig cyfleoedd datblygu proffesiynol i staff, creu gweithwyr proffesiynol at y dyfodol, datrys problemau capasiti ar draws y proffesiwn a chodi proffil caffael yng Nghymru.

Sut i wneud cais

Rhaid bodloni’r meini prawf a’r amodau ar gyfer ymgeisio; a llenwi’r ffurflen datgan diddordeb (EOI) a’r Cytundeb Dysgwyr isod. E-bostiwch nhw i GalluMasnachol@llyw.cymru erbyn 5pm ddydd Gwener 26 Awst 2022.

Bydd tîm bychan o staff caffael masnachol yn asesu’ch cais ac yn cytuno pwy fydd yn cael cynnig lle gan sicrhau bod cynrychiolaeth dda o ran sector ac o bob rhan o’r wlad. Os daw llawer o geisiadau oddi wrth un corff/sector, efallai y gofynnwn am gael gostwng nifer y ceisiadau.

Amodau ar gyfer ymgeisio

Mae’r amodau ar gyfer ymgeisio wedi’u rhestru yn y Cytundeb Dysgwyr isod. Darllenwch nhw’n ofalus gan y bydd gofyn ichi lofnodi a dychwelyd y Cytundeb Dysgwyr gyda’ch cais fel cadarnhad eich bod yn derbyn yr amodau.

Rhagor o wybodaeth am Wobr Gorfforaethol CIPS.