Neidio i'r prif gynnwy

Gallwch wneud cais am Fenthyciad Arbed Tenantiaeth gan undeb credyd os nad ydych wedi gallu talu eich rhent oherwydd y coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ar 30 Mehefin, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru lansiad y Grant Caledi i Denantiaid, a fydd yn disodli’r Benthyciadau Arbed Tenantiaeth. O 1 Gorffennaf 2021 ymlaen, ni fydd unrhyw geisiadau newydd am Fenthyciadau Arbed Tenantiaeth yn cael eu derbyn.

Bydd yr undebau credyd yn cysylltu â phob un a gafodd fenthyciad o dan y cynllun Benthyciadau Arbed Tenantiaeth yn nes ymlaen ym mis Gorffennaf, er mwyn trefnu i drosi’r benthyciad hwnnw yn grant. Bydd unrhyw ad-daliadau a wnaed eisoes gan y tenant yn cael eu talu yn ôl.

Bydd ceisiadau am fenthyciadau a oedd yn cael eu hystyried neu yn y broses o gael eu dyfarnu hyd at a chan gynnwys 30 Mehefin 2021 yn parhau i gael eu prosesu, ond yn cael eu trosi yn grant pan fydd y Grant Caledi i Denantiaid yn ei le.