Skip to main content

Efallai’ch bod yn cael teithio am ddim ar fysiau os ydych:

  • yn anabl
  • yn 60 oed neu fwy
  • yn aelod wedi’i anafu o’r lluoedd arfog

Gwneud cais am bas bws gan Drafnidiaeth Cymru.

Teithiau rhatach ar fysiau i bobl ifanc

Os ydych yn 16 - 21 oed ac yn byw yng Nghymru, gallwch ofyn am FyNgherdynTeithio.  Mae’n rhoi gostyngiad o un rhan o dair ichi ar fysiau lleol ac ar wasanaethau teithiau pell TrawsCymru. 

Ei ddefnyddio ar drenau

Gallwch ddefnyddio’ch pas teithio rhatach ar rai trenau hefyd.  Am ragor o wybodaeth, ewch i Trafnidiaeth Cymru.

Rhannu’r dudalen hon