Neidio i'r prif gynnwy

Cynhyrchion ar gyfer diogelu gweithwyr rhag COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Wrth i chi ddechrau meddwl am baratoi eich gweithleoedd ar gyfer pan fydd cydweithwyr a chwsmeriaid yn dychwelyd yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae gennym nifer o fframweithiau ar gael i'ch helpu i ddiogelu eich staff.

Mae gennym gyflenwyr dibynadwy a chydymffurfiol, y mae llawer ohonynt wedi'u lleoli yng Nghymru, ar y fframweithiau canlynol:

  • NPS-CS-0066-16: Cyflenwi cyfarpar diogelu personol (PPE) gwelededd uchel, gwisgoedd, dillad gwaith a dillad hamddenol
  • NPS-CFM-0099-19: Deunyddiau glanhau a phororol a gwasanaethau ystafelloedd ymolchi
  • NPS-CFM-0085-18: Cyflenwi deunyddiau adeiladu
  • NPS-CS-0053-16: Deunydd ysgrifennu a phapur copïo

Cynnyrch ar gael

Gall y cyflenwyr ar ein fframweithiau gynnig amrywiaeth o gynhyrchion i helpu sefydliadau i aros yn fwy diogel.

Mewngofnodwch i'ch cyfrif GwerthwchiGymru, cyn clicio ar y dolenni canllaw fframwaith isod:

Cyngor ar brynu o'n fframweithiau

Os ydych chi am archwilio opsiynau caffael posibl, neu am gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bostio: NPSCorporateServices@llyw.cymru

Cefnogi Polisi Caffael Cymru a’r ymateb i COVID-19

Caiff ein holl weithgarwch caffael ei wneud yn unol â Datganiad Polisi Caffael Cymru ac mae'n cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol yn llawn. Fel rhan o hynny rydym yn gweithio'n agos gyda'n cyflenwyr i sicrhau eu bod yn ymrwymo i'r Cod ymarfer: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.

Mae ein cytundebau ar flaen y gad wrth gefnogi ein heconomi sylfaenol a'n hymateb i argyfwng COVID-19, gyda nifer o weithgynhyrchwyr Cymru a sefydlwyd yn ddiweddar yn cyflenwi cynnyrch drwy ein fframweithiau.

Help a chefnogaeth arall

Ewch i Busnes Cymru am ystod eang o gyngor gan gynnwys camau ymarferol i ddarparu gweithle mwy diogel.

Rhannu’r dudalen hon