Neidio i'r prif gynnwy

Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Peidiwch ag ymweld â'ch meddygfa neu ysbyty i ofyn am brawf gan y gallech heintio eraill.

Os credwch fod gennych coronafeirws, dilynwch y canllawiau ar hunanynysu.

Gwneud cais am brawf

Cyn gwneud cais am brawf, rhaid i chi ddangos o leiaf un o’r symptomau canlynol:

  • peswch parhaus newydd
  • tymheredd uchel
  • colli neu newid yn eich ymdeimlad o flas neu arogl

Os ydych yn datblygu un o'r symptomau dilynwch y canllawiau hunanynysu

Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GOV.UK).

Gallwch wneud cais i chi eich hun neu i unrhyw un yn eich aelwyd sydd â symptomau. Os nad oes profion ar gael, rhowch gynnig eto yn nes ymlaen gan fod profion yn dod ar gael yn ystod y dydd.

Fel arall, gallwch ffonio 119 (rhwng 7am ac 11pm).

Gall pobl sydd â nam ar y clyw neu’r lleferydd ffonio 18001119. Mae’r gwasanaeth am ddim ar gael i’ch cynorthwyo gyda’r broses o archebu a chymryd prawf, ond ni all roi cyngor clinigol.

Defnyddiwch gwasanaeth coronafeirws 111 ar-lein:

  • os ydych chi’n teimlo na allwch ymdopi â’ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw eich symptomau’n gwella ar ôl 7 diwrnod

Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Dewisiadau profi

Fe allech chi gael dewis rhwng y canlynol:

  • canolfan profi drwy ffenest y car ar raddfa fawr
  • safle profi lleol
  • uned brofi symudol
  • pecynnau profi gartref (i weithwyr hanfodol yn unig)

Mae profion yng Nghymru yn cynnwys cymryd un swab sych o gefn y gwddf neu swab gwddf a thrwyn cyfun.

Canlyniadau profion

Pan fyddwch yn archebu eich prawf, byddwch yn cael rhagor o wybodaeth am sut y rhoddir y canlyniad ichi. Dylech gael canlyniad eich prawf o fewn 72 awr.

Ffoniwch 119 os ydych chi’n cael trafferth cael eich canlyniadau. Gall pobl sydd â nam ar y clyw neu nam ar y lleferydd ffonio 18001119. Mae’r ganolfan gyswllt ar agor o 7am tan 11pm.

Os ydych chi wedi cael canlyniad eich prawf a bod gennych gwestiynau neu os ydych chi angen cyngor pellach, darllenwch Wybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer unigolion sydd wedi cael prawf COVID-19

Rhannu’r dudalen hon