Neidio i'r prif gynnwy

Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os credwch fod gennych coronafeirws, dilynwch y canllawiau ar hunanynysu.

Aelodau o’r cyhoedd

Cyn gwneud cais am brawf, rhaid i chi dangos o leiaf un o’r symptomau canlynol:

  • peswch parhaus newydd
  • tymheredd uchel
  • methu ag arogli neu flasu

Mae angen i chi wneud y prawf yn ystod 5 diwrnod cyntaf y symptomau. Nid yw’r prawf yn dangos a ydych erioed wedi cael coronafeirws.

Gwnewch cais am brawf ar-lein i gael pecyn profi gartref (ar GIG). Gallwch hefyd gwneud cais am brawf ar gyfer aelod o’ch tŶ sy’n dangos symptomau.

Fel arall, gall y cyhoedd wneud cais am becyn profi cartref trwy ffonio y rhif 119, sydd am ddim.

Gall pobl gyda anawsterau clyw neu lleferydd ffonio 18001 119

Gweithwyr hanfodol

Dylai gweithwyr ym maes iechyd a gofal cysylltu â’u cyflogwyr i gael cyngor ar sut i gael gafael ar brawf.

Ar gyfer unrhyw weithiwr hanfodol arall sydd â symptomau, gall archebu prawf mewn canolfan profi drwy ffenest y car neu uned profi symudol bod y ffordd cyflymaf o gael prawf.

Neu, gallant wneud cais ar-lein am becyn profi gartref (ar GOV.UK), os oes rhai ar gael.

Darllenwch fwy am pwy sy’n weithiwr allweddol.

Canlyniadau’r prawf

Mae'r system a'r broses a ddefnyddir i roi gwybod am ganlyniadau profion yn amrywio yn ôl y dull rydych yn ei ddewis, ac wrth i chi archebu’r prawf cewch ragor o wybodaeth am sut y rhoddir y canlyniad.

Os ydych wedi derbyn canlyniad prawf a bod angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â beth i’w wneud nesaf, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rhannu’r dudalen hon