Neidio i'r prif gynnwy

Sut i wneud cais am seibiant rhag talu'r taliadau llog ar eich cytundeb benthyciad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gallwch ofyn am atal y taliadau llog ar eich cytundeb benthyciad ecwiti a rennir am dri mis.

Rhaid i chi anfon eich cais i Cymorth i Brynu - Cymru erbyn 30 Medi 2020. Bydd eich taliadau llog misol (hyd at dri mis) yn cael eu hatal ar ôl i ni dderbyn eich cais.

Os ydych am estyn eich gwyliau ad-dalu 3 mis cychwynnol, cysylltwch â ni.

Sut i wneud cais

Cwblhewch ein ffurflen a'i hanfon mewn e-bost i cr@cymorthibrynucymru.co.uk.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

  • Mae'r seibiant ad-dalu ond yn gymwys i'r taliadau sy'n ddyledus yn ystod y cyfnod y gwneir cais amdano. Mae hefyd yn gymwys i daliadau sy'n ddyledus ar ôl i ni dderbyn a phrosesu eich cais.
  • Bydd y ffi reoli fisol o £1 yn parhau i gael ei chymryd drwy ddebyd uniongyrchol.
  • Ni fydd y seibiant yn effeithio ar delerau eich cytundeb benthyciad. Byddai’r symiau nad ydynt wedi'u talu yn ‘ôl-ddyledion’.
  • Os ydych yn parhau i gydymffurfio â holl delerau eraill eich cytundeb benthyciad, ni fyddwn yn cymryd camau i'ch gorfodi i dalu’r ôl-ddyledion hyn.  Gallwch ohirio'r taliadau hyn a'u had-dalu pan fyddwch yn ad-dalu’r benthyciad ei hun neu ran ohono.
  • Mae'n ofynnol i ni, o dan y gyfraith, anfon ‘hysbysiadau ôl-ddyledion’ i chi (y rheini sydd â chytundeb benthyciad a reoleiddir gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974).
  • Ni fydd y seibiant ad-dalu'n cael ei gyhoeddi ac ni fydd yn effeithio ar eich hanes credyd.
  • Gallwch ad-dalu’r ôl-ddyledion hyn yn gynt - cysylltwch â ni i wneud hynny.

Rhannu’r dudalen hon