Yr adroddiad hwn yw cam terfynol y gwaith gwerthuso ac mae’n adeiladu ar ganfyddiadau’r adroddiad interim i nodi’r cynnydd a wnaed gyda’r dull Ariannu Hyblyg.