Gwerthusiad annibynnol o ail flwyddyn y broses o weithredu Cynnig Gofal Plant Cymru.