Mae’r gwerthusiad wedi amlygu nifer o fanteision a heriau sydd ynghlwm wrth ddatblygu, cyflwyno a defnyddio’r Cynnig.

Mae’r canfyddiadau’n gadarnhaol ar y cyfan. Ceir arwyddion cadarnhaol wrth i rieni sôn am fwy o hyblygrwydd yn y mathau o swyddi y maent yn eu gwneud, yr oriau y maent yn eu gweithio, a’u hincwm gwario. Gan mai gwerthusiad o’r flwyddyn gyntaf yw hwn, ychydig iawn o dystiolaeth sydd ar gael i farnu’r effaith ar hyn o bryd.

Mae’r gwerthuswyr wedi argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi ystyriaeth bellach i:

  • wneud y broses ymgeisio/profi cymhwysedd yn haws ac yn fwy cyson i bob rhiant sy’n gweithio
  • gwella ac efallai ganoli’r dulliau cyfathrebu
  • darparu mwy o wybodaeth, a honno’n gliriach, i helpu rhieni i gyfrifo costau gofal plant, gan ystyried credyd treth plant
  • cysondeb rhwng darparu gofal plant a chyflenwi Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen mewn perthynas â mynediad i rieni a threfniadau cyllido
  • y berthynas waith rhwng yr ysgolion sy’n cyflenwi’r Ddarpariaeth Feithrin a darparwyr gofal plant
  • elfennau o’r cyflenwi, gan gynnwys codi am oriau ychwanegol gan ddarparwyr a’r defnydd o’r gyllideb AAA gan yr awdurdodau sy’n rhoi’r cynllun ar waith yn gynnar a’r darparwyr sy’n cyflenwi’r cynnig
  • rhagor o ymchwil i ddarparu tystiolaeth bendant o effaith y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru.

Dylai gwerthusiad blwyddyn 2 a’r gwaith yn gysylltiedig â chofnodion gweinyddol y llywodraeth roi tystiolaeth fwy pendant ynglŷn â’r effaith (os bydd un) yn y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0508
Ebost: Hannah.Davies018@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Adroddiad terfynol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Crynodeb gweithredol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 898 KB

PDF
898 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Alinio'r Cynnig Gofal Plant i Gymru i'r Cyfnod Sylfaen
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Darpariaeth gwyliau
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 675 KB

PDF
675 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyfathrebu a Marchnata'r Cynnig
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 677 KB

PDF
677 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.