Neidio i'r prif gynnwy

Mae CRAFT yn rhaglen ymyrraeth i deuluoedd a gofalwyr pobl sy'n camddefnyddio sylweddau.

Nod y prosiect yw eu helpu hwy i wella ansawdd eu bywydau eu hunain; ymwneud â’r camddefnyddiwr sylweddau mewn modd sy’n lleihau swm yr alcohol/cyffuriau a gymerant; ac yn y pen draw, annog y camddefnyddiwr sylweddau i geisio triniaeth.

Mae prosiect CRAFT bellach yn gweithredu ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg - yr unig brosiect CRAFT yng Nghymru, ac un o ddau yn unig yn y DU.

Yr oedd yr ymchwil hwn yn cyfuno dulliau meintiol ac ansoddol, gan gynnwys adolygiad sydyn o’r llenyddiaeth gefndir, asglu a dadansoddi dogfennaeth a data’r prosiec, cyfweliadau gyda holl staff CRAFT, a saith o randdeiliaid allanol, cyfweliadau gyda saith EAP, a dadansoddiad ymatebion ysgrifenedig EAP.

  • Bu cyfanswm o 94 o unigolion yn ymwneud a'r rhaglen CRAFT dros cyfnod 6 mis y prosiect.
  • Adroddodd EAP am deimlo bod eu hiechyd eu hunain, eu cysylltiadau personol a’u bywydau gwaith wedi gwella o ganlyniad i ymwneud â CRAFT.
  • Roedd tua 10% o CSOs yn camddefnyddiwr sylweddau, ac yn fanteisio eu hunain gan ymmyraeth cynnar gan CRAFT.

 Goblygiadau:

  • Mae angen ymdrin ag amseroedd aros clinigol i gleientiaid y tu allan i’r system cyfiawnder troseddol.
  • I gynyddu lefelau cyfeirio i CRAFT trwy rwydweithio rhwng asiantaethau a hybu’r gwasanaeth.

Adroddiadau

Gwerthuso Prosiect Peilot CRAFT
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 770 KB

PDF
770 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthuso Prosiect Peilot CRAFT: crynodeb
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 203 KB

PDF
Saesneg yn unig
203 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhannu’r dudalen hon