Neidio i'r prif gynnwy

Nod y gwerthusiad yw asesu os, ac i ba raddau, mae'r rhaglen CBSP wedi datblygu'r gallu a'r seilwaith i lywio polisi a'i chyflwyno yn y dyfodol.

Cynlluniwyd Rhaglen Beilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector Llywodraeth Cymru (SPFP) i sicrhau fod darparwyr hyfforddiant yn datblygu strategaethau hyfforddi arloesol oedd yn fwy aliniedig ag anghenion y sector ac anghenion busnes.  Er mwyn cyflawni hyn, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gontractio’r Cynghorau Sgiliau Sector  (SSCs)  i ddatblygu prosiectau hyfforddiant a datblygu i ddiwallu anghenion busnes.

Mae tystiolaeth i’r rhaglen hon gael effaith gadarnhaol yn y tri maes fel y diffinnir yn amcanion gwreiddiol y rhaglen:

  • i 'ddylunio, datblygu a phrofi hyfforddi arloesol'
  • i 'wella lefel yr ymgysylltu â busnesau mewn hyfforddiant'
  • i 'estyn gallu'r darparwr’.

Daethom i'r casgliad bod y rhan fwyaf o Gynghorau Sgiliau Sector wedi perfformio'n dda, wedi ysgogi galw a datblygu atebion hyfforddi i ddiwallu anghenion busnes, er eiddynt ei chael yn anodd cwrdd â chyfeintiau’r targed uchelgeisiol gwreiddiol ar gyfer cyflwyno.

Yr hyn oedd yn amlwg o siarad gyda’r Cynghorau Sgiliau Sector a darparwyr oedd natur fregus yr isadeiledd a arweinir gan y cyflogwyr a gafodd ei dreialu drwy’r SPFP.

Adroddiadau

Gwerthuso o’r Rhaglen Beilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector: adroddiad terfynol
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
Saesneg yn unig
3 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthuso o’r Rhaglen Beilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector: adroddiad terfynol (crynodeb)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 375 KB

PDF
375 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Faye Gracey

Rhif ffôn: 0300 025 7459

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon