Skip to main content
Cynnwys

Arolygu addysg a hyfforddiant (Estyn)

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Cymariaethau rhyngwladol addysg (PISA)

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Fy ysgol leol

Canllawiau a gwasanaethau

  • Mae Fy Ysgol Leol yn caniatáu i chi weld data am ysgolion yng Nghymru.

Mesur perfformiad ysgolion

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

System ar gyfer categoreiddio ysgolion

Canllawiau a gwasanaethau

Rhannu’r dudalen hon