Gwerthusiad o berfformiad y gwasanaeth o ran lleihau diweithdra, effeithiolrwydd y broses gyflawni, a phrofiad y cyfranogwyr o’r gwasanaeth