Nod y rhaglen Cymraeg i Blant yw cynyddu nifer y plant sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Hydref 2018
Diweddarwyd ddiwethaf: