Asesiad o'r lefelau o foddhad â'r strategaeth a'i heffaith.

Adroddiad terfynol

Rhyddhau dyddiad: 2 Tachwedd 2011

Canfyddiadau allweddol

  • Gweithredu’r strategaeth a’i chyflawni.
  • Effaith gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion ar lefelau trallod seicolegol y cleientiaid.
  • Y lefelau cyffredinol o fodlonrwydd â’r Strategaeth a’i gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion.

Yn yr adroddiad mae cyfres o argymhellion i Lywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol ac ysgolion, yn seiliedig ar y dystiolaeth.

Mae’r adroddiad hwn yn disodli Adroddiad Cam Un.

Adroddiad cam un

Rhyddhau dyddiad: 12 Gorffennaf 2011

Mae’r adroddiad yma yn cyflwyno darganfyddiadau cam un o’r gwerthusiad ac yn canolbwyntio ar y darganfyddiadau o ddadansoddiad eilaidd o ddata cleient a chanlyniad ynghyd a chanlyniadau o arolygon o gynghorwyr ysgol, athrawon pennaeth/cyswllt a arweinion awdurdodau lleol/rheolwyr gwasanaeth.

Canfyddiadau allweddol

  • Effeithiolrwydd y cynghori mewn ysgolion o ran canlyniadau i bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaeth.
  • Cyfansoddiad y gwasanaeth cynghori mewn ysgolion.
  • Natur y gwasanaeth a gynigir.
  • Yr adnoddau ar gyfer y gwasanaeth cynghori mewn ysgolion.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1138
Ebost: joanne.corke@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Gwerthusiad o’r strategaeth cwnsela mewn ysgolion yng Nghymru: Adroddiad terfynol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Evaluation of the Welsh school-based counselling strategy: Stage one report (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.