Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r gwerthusiad wedi’i seilio ar raglen 3 blynedd o weithgaredd gwerthuso a gynlluniwyd i ymchwilio sut y mae’r Rhaglenni Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (RhLlRhC) wedi ei dehongli.

Mae'r adroddiad terfynol yn canolbwyntio ar ganlyniadau'r gweithgarwch canlynol:

  • arolwg o arweinwyr ysgol
  • roedd yn seiliedig ar astudiaethau achos ardal yn cynnwys cyfweliadau ag amrywiaeth eang o randdeiliaid
  • dadansoddiad o ddata perfformiad ar lefel disgybl

Fin allweddol

  • Mae canfyddiadau rhanddeiliaid o y RhLlRhC wedi gwella'n sylweddol ers ei gyflwyno.
  • Gwelwyd y FFLLRH wedi cael effaith gadarnhaol ar ansawdd a chysondeb yr addysgu llythrennedd a rhifedd
  • Ers 2013 Mae ysgolion wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth ymgorffori y FFLLRH o fewn eu gwaith cynllunio cwricwlwm, ac mae'r asesiad cylchoedd er y gellir gwneud mwy o gynnydd.
  • Bu gwelliant nodedig ar draws cyfnodau allweddol (CA) mewn cyrhaeddiad yn y pynciau craidd dros y pum mlynedd o 2011. Er bod y gwelliant hwn yn bodoli yn y blynyddoedd cyn gweithredu'r FFLLRH, ers 2012 disgyblion wneud mwy o gynnydd o CA2 i CA3 na charfannau blaenorol, oedd y garfan hon yn agored i FFLLRH mwy na charfannau blaenorol. 
  • Ceir tystiolaeth i awgrymu bod cyflwyniad y RhLlRhC wedi cefnogi gwelliant mewn ansawdd ac amlder y cydweithredu rhwng ymarferwyr o fewn ysgolion a rhwng gwahanol ysgolion. Y prif symbylydd y gweithgaredd hwn, yn gynyddol, wedi Consortia sydd wedi cymryd rôl allweddol o ran hwyluso gweithgarwch.

Adroddiadau

Gwerthusiad o’r Rhaglenni Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol: adroddiad terfynol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthusiad o’r Rhaglenni Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol: adroddiad terfynol (atodiad technegol)
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 5 MB

PDF
Saesneg yn unig
5 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

David Roberts

Rhif ffôn: 0300 062 5485

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon